Systémová architektura EcoStruxure. Důvody proč integrovat řídicí systémy budov

-- Středa, 10 leden 2018

EcoStruxure od Schneider Electric je otevřená systémová architektura pro řízení budov, která slouží jako chytrý integrátor kritických oblastí energetického managementu. „Sjednocuje monitorování, vytváření reportů i řízení energetické účinnosti a je plně kompatibilní se systémy třetích stran. Přínosy integrace tkví zejména ve znatelné úspoře provozních nákladů budov, přehlednosti a efektivitě. Důležitá je rovněž kompatibilita s trendy, které přináší internet věcí (IoT) a digitalizace,” shrnuje Jakub Jiříček ze Schneider Electric, specialista na energetický management budov. V závěru textu pak představuje klíčové prvky integrace.

Energetické úspory a prevence poruch

Součinnost jednotlivých systémů se projeví v úspoře provozních nákladů a prodloužení životnosti jednotlivých součástí systému. Jako konkrétní příklad je možné uvést kancelář, v níž je řízení osvětlení a stínicí techniky řešeno pomocí systému KNX. Teplota a kvalita vzduchu jsou centrálně regulovány a dodávány pro všechny místnosti v budově za pomoci systému řešení EcoStruxure Building. Lokální požadavek na teplotu a kvalitu vzduchu je řešen pomocí tzv. IRC (Individual Room Control), který nabízí systém KNX i EcoStruxure Building.

V případě slunečného počasí může podle specialisty Schneider Electric Jakuba Jiříčka docházet k přehřívání budovy, a tedy ke zvýšeným nárokům na její chlazení. „Koordinací řízení žaluzií a klimatizace lze přehřívání omezit a tím zlepšit hospodárnost provozu budovy a omezit opotřebení zařízení. Sledování spotřeby energie nebo dalších veličin ale může odhalit i nastávající poruchu. Neobvyklý výkyv hodnot bude signalizován na oddělení údržby. V případě použití analytického cloudového nástroje bude údržba informována o pravděpodobné blížící se závadě a bude navržen další postup.”

Zhodnocení budov pomocí jednotného nástroje

Propojitelnost systémů umožňuje jednotný sběr dat, který je potřebný například pro potřeby vizualizace. Údaje jsou dostupné v jednotném softwarovém prostředí, což usnadní a zpřehlední práci pro facility management. Jednotný řídicí systém založený na architektuře EcoStruxure v konečném důsledku přispěje ke snížení energetické náročnosti budovy při zachování plné funkčnosti a komfortu pro její uživatele. Energeticky úsporné budovy se zhodnocují díky vyššímu standardu bezpečnosti a ochrany zdraví osob, zajištění shody s legislativou energetické náročnosti budov, dále kvůli nižším provozním nákladům, zařízením v informačních systémech pro monitorování energií, ale také pro možnost získání pobídek z programů energetických úspor.

PŘEDSTAVENÍ KLÍČOVÝCH PRVKŮ INTEGRACE

Více na: https://www.youtube.com/watch?time_continue=190&v=ZGrch1-Wm9A