Inteligentní budovy ve světě:

» Ohlas událost

Kalendář událostí

ARaP 2019

Kategorie: Semináře/Konference
Organizace: Českomoravská společnost pro automatizaci, z. s.
Datum začátku: 2019-11-19
Datum ukončení: 2019-11-20
Místo: Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6
Strona www: http://www.arap.cz/v1/index.php


Konference ARaP je již tradičním podzimním specializovaným setkáním odborné technické veřejnosti angažující se v oblastech, z jejichž názvů akronym vznikl – Automatizace, Robotika a Procesy. Dlouholetým pořadatelem je Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, konkrétně Ústav přístrojové a řídicí techniky. V letošním roce se jako spolupořadatel do příprav a organizace konference zapojil Ústav automatizace a řídicí techniky Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně, jehož pracovníci dlouhodobě s pořadateli z ČVUT spolupracují. Zmíněný ústav má ve svém odborném portfóliu dlouhodobě právě oblasti hlavního zaměření konference a podporuje tento typ setkání odborníků konkrétních oblastí a předávání informací a zkušeností i mimo impaktovaná, ryze vědecká fóra.

Konference bude probíhat v Konferenčním sále Fakulty strojní v Dejvicích ve dnech 19. a 20. listopadu 2019.

V koncepci a struktuře odborného programu navazuje konference na nejúspěšnější ročníky minulých let. Hlavní téma „Automatizace procesů v průmyslu a energetice z pohledu Industry 4.0/IIoT" bylo zvoleno s cílem poskytnout účastníkům aktuální informace o tématech spojených s pokročilou automatizací jako inspiraci pro hledání cest k vyšší efektivnosti a konkurenceschopnosti i v podmínkách malých a středních podniků. Je samozřejmé, že se obsah konference dotýká i aktuálního tématu dnešních dnů a nejbližší budoucnosti označovaného jako Průmysl 4.0 a snaží se hledat nová, chytrá a nově aplikovaná technická řešení, která dílčím způsobem toto hlavní téma naplňují.

Z rozsáhlé oblasti jsou očekávány příspěvky zejména k těmto tématickým okruhům:

  • moderní snímače a akční členy
  • řídicí systémy s pokročilými funkcemi: DCS, PLC, SCADA
  • komunikační sběrnice a sítě ve výrobním podniku
  • sběr, přenos, zpracování a využití „velkých dat" získaných z technologických zařízení
  • smart energetika.

Vedle odborných specializovaných přednášek proběhnou mimo jiné zajímavá vystoupení všeobecně informativního technického charakteru. Účastníci vždy vítali přehledové informace o nejnovějších trendech, které z nedostatku času nestačí sledovat.

Konference je určena především automatizačním technikům, ať už v úloze konstruktéra, vývojového pracovníka, technika inženýrské firmy či integrátora, nebo ve vedoucích pozicích, jakými jsou zejména techničtí ředitelé, vedoucí projektů automatizace, vedoucí pracovníci údržby a servisu. Neodmyslitelné je i zastoupení akademických pracovníků a v programové nabídce se počítá s informacemi, které nepochybně vyvolají zájem učitelů středních odborných škol. Na přípravě této části se podílí Českomoravská společnost pro automatizaci, z. s. Studenti mají na konferenci volný vstup.

Pro konference ARaP je typická neformálnost, přátelská atmosféra, místo, kde se setkávají známí, často i ti, kteří se kvůli zaneprázdnění míjejí.<< zpět


Reklama
Digitální vydání
Reklama


O nás   |   Reklama   |   Mapa stánek   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI