Inteligentní budovy ve světě:
Print

Nástup chytrých systémů v domácnostech je poměrně pomalý a stále jsme teprve na začátku

-- Pátek, 29 květen 2015

Stejně jako v prvním ročníku ankety Produkt roku, v kategorii Automatizace budov, i letos zápolila řádka inovativních řešení, povětšinou z dílny známých dodavatelů. Jedním z těchto zástupců byla společnost Schneider Electric. Právě jejich řešení spaceLYnk získalo cenu. Proč čtenáři časopisu volili z plejády zajímavých řešení právě toto, se pokoušíme v rozhovoru pro náš časopis odhalit společně s Martinem Auersvaldem. Mimo to, že jde o zástupce vítězné firmy, se v rozhovoru dále zamýšlí nad aktuální situací na českém trhu inteligentního bydlení, přičemž pozoruje trend mírného růstu.

Obor automatizace budov je v porovnání s průmyslovou automatizací, kde společnost Schneider Electric také působí, poměrně mladý. Dá se ze zkušeností z průmyslové automatizace čerpat inspirace i v domovní automatizaci?

Společnost Schneider Electric jako taková působí v oblasti průmyslové automatizace od počátku své historie v České republice, tzn. od roku 1993, kdy došlo k akvizici podniku Elektropřístroj Písek. Oblasti automatizace budov se začala intenzivně věnovat od roku 2003, to se zase stala vlastníkem švédského koncernu TAC, specialisty na řídicí systémy budov. Svoje portfolio produktů a řešení pro řízení budov i domů následně vhodně doplnila akvizicí německé společnosti Merten v roce 2006. Z tohoto pohledu je automatizace budov ve  Schneider Electric mladším oborem. Obecně se dá ale říci, že jsou oba obory téměř stejně staré. Automatizace budov vždy vycházela z průmyslové automatizace a nejsou na ni kladeny takové nároky, např. na připravenost na nasazení v náročném prostředí, přesnost měření údajů, nebo na rychlost komunikace a její odolnost proti rušení. Následným dalším zúžením rozsahu požadavků, tentokráte v oblasti automatizace budov, vznikl obor domovní automatizace.

Samozřejmě je to velmi zjednodušený pohled, všechna tato odvětví mají svá specifika, ale předesílá odpověď na Vaši otázku. Ano, pokud má společnost již zkušenosti v průmyslové automatizaci nebo v automatizaci budov, s výhodou z nich může čerpat při svém působení v oblasti domovní automatizace. Potvrzuje to i naše spolupráce s partnerskými společnostmi a systémovými integrátory, kteří začínali v průmyslovém odvětví.

Vítězný produkt spaceLYnk není jediným, ani prvním, příspěvkem tomuto oboru. Dokázal byste v krátkosti shrnout nabídku společnosti v oblasti automatizace budov?

V zásadě nabízíme tři systémy pro automatizaci budov i domů, které se liší podle použití, požadavků a rozsahu nasazených technologií v objektu. Každý z těchto systémů však dokáže zajistit efektivní řízení, plánování, monitoring a správu budovy.

Konkrétně se jedná o KNX, SmartStruxure™ a SmartStruxure™ Lite. Komponenty systémové elektroinstalace KNX jsou silné v oblasti řízení osvětlení, žaluzií a zónové regulace HVAC zařízení. SmartStruxure™ představuje ideální BMS řešení, které zajistí měření a regulaci, monitoring spotřeb, zpracování a analýzu dat ze všech dílčích subsystémů. Bezdrátový SmartStruxure™ Lite se pak dokonale osvědčil při rekonstrukci celé řady malých až středně velkých budov. V těchto menších aplikacích se postará o ovládání osvětlení, žaluzií, měření a regulaci i monitoring spotřeb přes jednoduché webové rozhraní. Dále si můžete vybrat z široké nabídky prostorových IRC regulátorů s různou vybaveností, které lze použít buď samostatně, propojené v zónovém řešení, nebo integrované do řídicích systémů budov. Momentálně nejžádanější jsou řady SE7000 a SE8000. Nezbytnou součástí naší nabídky jsou také periférie pro měření a regulaci, např. snímače, ventily a pohony ventilů, nebo klapkové pohony.

Již jsme to probírali v jiných pasážích našeho časopisu, ale zkuste velice krátce shrnout, v čem dle Vás tkví největší přednosti Vašeho řešení?

Kontrolér spaceLYnk je velice silný při integraci jednotlivých subsystémů a produktů do jednoho uceleného řešení. S výhodou ho tedy používáme při provázání již zmíněných dílčích systémů pro automatizaci budov, abychom vytvořili komplexní řešení na míru požadavkům konkrétního zákazníka.

spaceLYnk je tedy především multiprotokolová brána, která umožňuje velmi rychle a uživatelsky přívětivou formou nastavit vzájemné propojení standardizovaných protokolů KNX, BACnet a Modbus. Díky sériovému rozhraní dokáže spolupracovat také se zařízeními jako je EZS nebo AV technika.

Prostřednictvím spaceLYnku a pomocí softwarového nástroje ETS lze KNX instalaci také vzdáleně programovat. spaceLYnk je ale i webový server, který umožňuje vytvoření interaktivní a graficky atraktivní vizualizace části, nebo i celé budovy. Zajímavostí při tvorbě vizualizace pro zobrazení na počítači či tabletu je to, že je z ní automaticky generována vizualizace ve formě menu pro chytrý telefon. To velmi zrychluje práci systémového integrátora.

Inteligentní budovy či chytré domácnosti – ať už je nazveme jakkoliv, vždy jde o soubor řešení, které by měly udělat domy více kompatibilní s přáním jeho obyvatel. Myslíte si, že se domovní automatizace brzy rozšíří více z administrativních budov do běžných domácností?

Podle mého názoru ano, je to nezadržitelný trend. Otázkou však zůstává, v jakém časovém horizontu. Nástup chytrých systémů v domácnostech je poměrně pomalý a stále jsme teprve na začátku. Jejich obliba a poptávka po nich neustále roste, ale většího rozšíření bychom se mohli dočkat nejdříve za cca 5 a více let. Doroste totiž generace mladých investorů, kteří vyrůstali v době internetu a digitálních médií, a chytré bydlení pro ně bude již samozřejmostí, protože lépe splní jejich požadavky na pohodlí, zabezpečení, vzdálené ovládání a dohled na dům. Nezanedbatelnou roli hraje také rozvoj Smart Grids, inteligentních sítí, které umožní regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, a rostoucí trend internetu věcí (Internet of Things), neboli připojování různých zařízení na internet. Tyto technologie se těší velkému zájmu výrobců a lze očekávat, že na nich postavené produkty a řešení se začnou v následujících letech významně rozšiřovat. Jejich propojení a spolupráce se systémy chytrého bydlení se přímo nabízí. Uživatelé pak ještě více ocení jednotné vizualizační prostředí, díky kterému mohou pohodlně ovládat a přehledně sledovat všechny dílčí technologie, integrované do jednoho komplexního systému.

V oblasti velkých budov očekáváme větší rozšíření inteligentních řešení s prosazováním certifikace a zaváděním průkazů energetické náročnosti budov.

Proč si myslíte, že jsou tyto technologie stále dostupnější? Hraje zde roli faktor klesající ceny a zvyšování dostupnosti mobilních zařízení?

Máte pravdu, že rozmach chytrých telefonů a posléze tabletů se zásadním způsobem zasloužil o rozvoj, dostupnost a poptávku po technologiích moderního bydlení. Tablet v držáku na stěně je dnes vlastně nejlevnějším dotykovým panelem. Moderní mobilní zařízení jako taková by ale sama o sobě k úspěchu nestačila. Důležitou roli zde hraje uživatelsky přívětivé, pohodlné a zcela intuitivní ovládání. I možnost mít svůj chytrý dům neustále pod kontrolou díky vzdálenému přístupu. Také snižování cen hardwarových komponent výrazně napomáhá dostupnosti a většímu rozšíření chytrých domácností. Faktem ale je, že lidé mají obecně minimální povědomí o značkách, produktech a řešeních dostupných na trhu, a také velmi zkreslenou představu o cenových relacích. Nízká cena nesmí být jediným argumentem pro pořízení konkrétního řešení od konkrétního dodavatele. Každé řešení má vždy své výhody a nevýhody. Někteří lidé mají i silné předsudky a díky tomu nízkou důvěru v tyto moderní technologie, což povětšinou pramení z neznalosti nebo z rozšířených mýtů.

S jak velkou investicí se musí počítat v projektu při uvažování o spaceLYnku či dalších řešeních automatizace budov z dílny Schneider Electric. Běžně se pro chytré rozvaděče uvádí minimálně 15% navýšení rozpočtu projektu…

To je samozřejmě velmi individuální. Záleží na velikosti objektu a požadovaných funkcích, jinými slovy na počtu přístrojů, které se rozhodnete instalovat, na softwarové složitosti řešení a propracovanosti vizualizace. Pokud jde o automatizaci budov, tak lze v průměru uvažovat, že cca 25 % ceny celého objektu je vynaloženo na technická zařízení budovy a s investicí za BMS systém se pak pohybujeme v průměru na 3–4 % ceny nemovitosti. V případě domovní automatizace můžeme vycházet z toho, že se průměrná cena elektroinstalace, včetně inteligence, pohybuje přibližně na 10–15 % z celkové ceny domu. Je ale třeba dodat, že počáteční investice může být mnohem nižší. Všechny naše systémy mají decentralizovanou architekturu, která nám umožňuje navrhnout počáteční rozsah řešení s ohledem na finanční možnosti investora, a vhodně připravit instalaci v objektu na případné pozdější úpravy a postupné rozšiřování systému o další funkce.

spaceLYnk disponuje plnou podporou v českém jazyce. Dá se z toho usuzovat, že český trh tíhne k těmto technologiím, nebo jsme spíše v jakési fázi prvotní osvěty a vlastních realizací je spíše jako šafránu?

To, že je prostředí spaceLYnku lokalizováno mimo jiné i do českého jazyka, je zásluha především kolegů z našeho výzkumného centra v Napajedlech u Zlína, kteří mají jeho vývoj na starost. S vývojáři úzce spolupracujeme na vylepšování stávajících a doplňování nových funkcí kontroléru. Za spoustu zajímavých tipů na vylepšení patří dík našim partnerským firmám, které kontrolér nasazují ve svých realizacích.

spaceLYnk nabízí velké množství využití, funkcí a možností nastavení, které začátečník nemusí řešit, ale pokročilým systémovým integrátorům lokalizace do českého jazyka kontrolér ještě více přiblížila. Co se týče českého trhu, tak zcela jistě my Češi máme moderní technologie v oblibě. Chytré bydlení se pozvolna stává trendem i u nás. Povědomí o něm roste, dávno již jej nelze brát pouze jako zábavu movitých nebo technických nadšenců, ale nástup je pomalý. Stále ještě stojíme na počátku velkého boomu. Když si uvědomíme, že pouze cca 1 % nově postavených obytných budov v Čechách má v sobě zahrnutou nějakou formu chytrého řízení nebo jsou na její instalaci alespoň připraveny, a v sousedním Rakousku je to cca 40 %, máme opravdu co dohánět.

U produktu uvádíte vysokou kompatibilitu s dalšími elementy, vždy z dílny Schneider Electric. Jak adaptabilní je řešení při užití jiných značek?

Schneider Electric se zaměřuje výhradně na řešení postavená na otevřených komunikačních standardech. spaceLYnk podporuje otevřené protokoly KNX, BACnet a Modbus, a je tudíž plně kompatibilní se všemi produkty, které také využívají tyto celosvětové standardy. Lze jej tedy kombinovat i s produkty od jiných výrobců, nejen s těmi ze sortimentu Schneider Electric. Jedná se o to, že kontrolér je perfektně předpřipraven pro spolupráci s našimi výrobky. Uvedu příklad: Potřebuji spaceLYnk propojit s elektroměrem s Modbus komunikací a vyčítat z jeho registrů údaje o spotřebě elektrické energie, výkonu atd. Pokud sáhnu po elektroměru z nabídky Schneider Electric (např. z řady iEM3000), bude celá integrace, díky již předpřipravenému profilu přístroje ve spaceLYnku, záležitostí několika kliknutí myší. V případě, že použiji cizí elektroměr, musím z jeho manuálu nejprve zjistit čísla Modbus registrů, ve kterých se nachází požadovaná data, a poté je vložit do nově vytvořeného profilu tohoto neznámého zařízení ve spaceLYnku.

Celý proces integrace bude pracnější a časově náročnější, nicméně bez problémů proveditelný.

Celé řešení je uváděno jako koncové, tedy bez nutnosti dokupování dalších aplikací? Jaká je politika při uvádění nových funkcionalit?

Ano, to je velká výhoda spaceLYnku. Neexistuje zde žádná licenční politika, která by například postupně zpřístupňovala jednotlivé funkce nebo rozšiřovala možný počet datových bodů. Zakoupením kontroléru získáváte automaticky všechny funkce a možnosti, které nabízí, a můžete je okamžitě začít využívat. Dá se říci, že prakticky jediným omezením je zde hardwarový výkon kontroléru. Nové funkce a  vylepšení přicházejí vždy s novým firmwarem jednotky, který je vydáván dvakrát ročně, a je zdarma ke stažení na webových stránkách Schneider Electric.

Upgrade firmwaru lze provést i přes vzdálený přístup ke kontroléru a zvládne jej každý, je to otázka několika minut.


 
Digitální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Katalog  
  •   Kalendář událostí  
  •   Video  

Katalog

REM-Technik s. r. o.
REM-Technik s. r. o.
Klíny 35
615 00 Brno
tel. 548140000

Schneider Electric CZ,s.r.o.
Schneider Electric CZ,s.r.o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. +420 281 088 111

Loxone, s.r.o.
Loxone, s.r.o.
U Staré trati 1775/3
370 11 České Budějovice
tel. +420 380 429 000

YATUN, s.r.o.
YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75
10000 Praha
tel. 222364491

Insight Home, a.s.
Insight Home, a.s.
Antala Staška 30/1565
14000 Praha 4
tel. +420 603 52 50 50

všechny články

Kalendář událostí

Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno
Fórum praktickej údržby
2020-09-22 - 2020-09-23
Místo: Holiday Inn Trnava

VideoProměna staré textilky v Kanadě na výkladní skříň energetické účinnosti

Proměnit starou opuštěnou textilku v Montrealu na jednu z nejmodernějších staveb světa s vysokou energetickou účinností. To byl společný cíl globálního specialisty na řízení energie Schneider...

všechny video
Reklama


Anketa

Která z následujícího oblastí je nejblíže Vaší oblasti zájmu?

automatizace
elektroinstalace
mechanika
vodoinstalace
bezpečnost a monitorování
správa a řízení
zelené budovy

O nás   |   Reklama   |   Mapa stánek   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI