Inteligentní budovy ve světě:
Print

Energetická účinnost díky optimalizaci teploty vratné vody

-- Pátek, 29 květen 2015

Ve francouzském městě Angers, asi 300 km jihovýchodně od Paříže, byla postavena kogenerační jednotka na biomasu Biowatts, která představuje odvážný krok ve snaze o udržitelnou výrobu energie pro město. Řízení provozu stanice bylo svěřeno společnosti Dalkia, která si vybrala Alfa Laval jako dodavatele zařízení pro centrální zásobování teplem. Řada předávacích stanic Alfa Laval Maxi s řídicím systémem IQHeat tak v současnosti přispívá k velmi vysoké energetické účinnosti sítě Biowatts. 

Projekt: Přenos tepla z kogenerační jednotky ve francouzském Angers

Výrobky Alfa Laval: Předávací stanice Maxi s řídicím systémem IQHeat

Investor: Magistrát města Angers

Zákazník: Dalkia, Francie

Úkol: Zajistit dodávky tepla pro 14 000 odběratelů v městské části Orgemont

Problém: Minimalizovat teplotu vratné vody za účelem úspory energie a optimalizace provozu vlastní kogenerační jednoty

Ekologické a finanční výhody

Síť systému tvoří 29 km izolovaného potrubí. Systém dodává teplo 14 000 odběratelů a pro 18 000 vyrábí elektrickou energii. Alfa Laval dodala zařízení pro přenos tepla obsluhující celkem 14 km sítě městské část Orgemont. Ve srovnání s předchozím systémem (v němž teplo bylo dodáváno z místní spalovny odpadu) klesly emise CO2 o 4 500 tun ročně. Toto množství odpovídá objemu emisí, které vyprodukuje 411 průměrných rodinných domů (zdroj: Agentura pro ochranu životního prostředí EPA). 

Dalším přínosem z ekologického hlediska je, že většina paliva (surová dřevní štěpka) pochází z místního lesního hospodářství. 

Kogenerace funguje tak, že pára vytvořená v kotlích je vedena přes turbíny, které vyrábí elektrickou energii, a poté je zkondenzována vodou ze sítě centrálního zásobování teplem, která se tímto ohřívá. Dochází tak k výrobě elektrické energie a tepla zároveň. Pro město Angers znamená nové řešení příznivou návratnost investice. Pro obyvatele daných městských částí zase úspory za teplo.

Teplota vratné vody – základní faktor

Johan Gårdmo je produktový manažer Alfa Laval pro kompaktní předávací stanice. Poukazuje na důvod, proč si Dalkia za hlavního dodavatele zařízení vybrala právě Alfa Laval.

Zásadní význam nízké teploty vratné vody lze vysvětlit snadno. Při menším rozdílu teplot mezi vstupem a výstupem topné vody v systému se průtok nezbytný pro dosažení požadovaného výkonu musí zvýšit. To znamená vyšší náklady vzhledem k vyššímu výkonu čerpadla a větší spotřebě elektrické energie. Zároveň jsou třeba i větší dimenze potrubí. Proto je žádoucí dosáhnout co největšího rozdílu mezi vstupní a výstupní teplotou. 

Dvoustupňové řešení 

Aby k maximálnímu vychlazení vratné vody docházelo nepřetržitě, je řešení Alfa Laval založeno na dvoustupňovém modelu. Během prvního stupně je vratná voda v síti CZT, která byla použita pro přípravu ÚT vedena do výměníku tepla na přípravu TV, kde se pomocí studené vody z řadu maximálně vychladí. Ve druhém stupni funkce řídicího systému kompaktní předávací stanice Alfa Laval Maxi-IQHeat sníží teplotu vratné vody na minimum.

Johan Gårdmo upozorňuje na skutečnost, že vliv teploty vratné vody na úsporu energie je předmětem zájmu Alfa Laval již několik let: „Je to opravdu důležité a v technických řešeních, která navrhujeme, jde o zásadní parametr. V případě Angers je nízká teplota vratné vody nutná také proto, aby bylo možno plně využít potenciálu kondenzace. Ta umožňuje snížit průtok a výkon čerpadel, což zefektivňuje provoz kogenerační jednotky.“

Týmová spolupráce s Dalkií

Alfa Laval na tomto projektu úzce spolupracovala s místními techniky firmy Dalkie v Angers. Když byly stanice nainstalované, byli jsme na centrálu Dalkie schopni předložit důkaz o jejich energetické účinnosti. Této skutečnosti si povšiml Anthony Boucher, projektový technik společnosti Dalkia.

Francouzské město Angers má příjemnou atmosféru, historické památky a politiku ochrany životního prostředí, v níž centrální zásobování teplem hraje zásadní úlohu.

www.alfalaval.cz


 
Digitální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Katalog  
  •   Kalendář událostí  
  •   Video  

Katalog

REM-Technik s. r. o.
REM-Technik s. r. o.
Klíny 35
615 00 Brno
tel. 548140000

Schneider Electric CZ,s.r.o.
Schneider Electric CZ,s.r.o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. +420 281 088 111

Loxone, s.r.o.
Loxone, s.r.o.
U Staré trati 1775/3
370 11 České Budějovice
tel. +420 380 429 000

YATUN, s.r.o.
YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75
10000 Praha
tel. 222364491

Insight Home, a.s.
Insight Home, a.s.
Antala Staška 30/1565
14000 Praha 4
tel. +420 603 52 50 50

všechny články

Kalendář událostí

VideoProměna staré textilky v Kanadě na výkladní skříň energetické účinnosti

Proměnit starou opuštěnou textilku v Montrealu na jednu z nejmodernějších staveb světa s vysokou energetickou účinností. To byl společný cíl globálního specialisty na řízení energie Schneider...

všechny video
Reklama


Anketa

Která z následujícího oblastí je nejblíže Vaší oblasti zájmu?

automatizace
elektroinstalace
mechanika
vodoinstalace
bezpečnost a monitorování
správa a řízení
zelené budovy

O nás   |   Reklama   |   Mapa stánek   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   
Copyright © 2007-2021 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI