Inteligentní budovy ve světě:
Print

EIT oznamuje dvě vítězná inovační společenství v oblasti výroby a městské mobility

-- Úterý, 11 prosinec 2018

K největší evropské inovační síti se připojují dvě dynamická nová partnerství. Propojí evropské inovátory, aby vytvořili lepší a udržitelnější budoucnost pro občany.

Evropský inovační a technologický institut (EIT) oznamuje vítězné týmy, které zřídí inovační společenství: EIT výroba a EIT městská mobilita. Tato dvě celoevropská partnerství spojují vedoucí organizace z oblasti obchodu, vzdělávání, výzkumu a veřejného sektoru, aby řešily problémy prostřednictvím inovací a přispívaly k udržitelnému růstu a vytváření pracovních míst v celé Evropě.

Po tomto rozhodnutí správní rady EIT její předseda Dirk Jan van den Berg prohlásil: „Jménem celého společenství EIT blahopřeji dvěma vítězným týmům! EIT má nyní osm inovačních společenství, čímž zvyšujeme svůj dosah a schopnost podporovat inovátory v Evropě. Mám radost z tohoto výjimečného milníku pro EIT, k němuž dochází příhodně 10 let poté, co Evropa zřídila jednotné kontaktní místo pro inovace.“  

Tibor Navracsics, evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, který za EIT odpovídá, oznámení uvítal: „Jsem velmi potěšen, že byla vybrána dvě nová znalostní a inovační společenství EIT. Jedinečný přístup EIT zaměřený na vzdělávání, který má posílit inovace, nyní vytvoří ještě více příležitostí pro talentované podnikatele a studenty po celé EU. Je pro nás zcela zásadní, abychom nalezli inovativní řešení pro naléhavé výzvy týkající se výroby s přidanou hodnotou a městské mobility, a pomůže nám vybudovat odolnou, konkurenceschopnou Evropu.“

EIT městská mobilita – mobilita pro městské prostory vhodné pro život

Vzhledem k tomu, že více než 70 % Evropanů žije v městských oblastech (které představují více než 25 % území EU) a přibližně 85 % HDP Evropské unie je vytvářeno v městských oblastech, je skutečně nutné investovat do moderních systémů městské dopravy. Poptávka po řešeních sdílené a čisté osobní a nákladní dopravy na vyžádání v městských oblastech se rovněž rychle zvyšuje v důsledku toho, že mnoho evropských měst si stanovuje ambiciózní cíle v oblasti klimatu za účelem splnění cílů Pařížské dohody. Tento trend by měl pokračovat a očekává se, že urbanizace v Evropě vzroste do roku 2050 na 83 %. EIT městská mobilita pomůže zajistit ekologičtější, inkluzivnější, bezpečnější a inteligentnější systém městské mobility.

MOBiLus vítěz výzvy EIT městská mobilita – je konsorcium 48 partnerů z 15 zemí, mezi které patří i skupina BMW, České vysoké učení technické, město Kodaň, TomTom, Technická a hospodářská univerzita v Budapešti, Centrum automobilových technologií v Galicii a Siemens. Lluis Gomez z města Barcelona, které je hlavním partnerem pro koordinaci, řekl: „Mám ohromnou radost! Jako EIT městská mobilita vytvoříme novou koncepci kolektivní a individuální mobility, přizpůsobíme ji místním potřebám, podpoříme jednotlivé komunity a povzbudíme ekonomiku.“

EIT výroba – přední výrobní inovace provádí MADE BY EUROPE

Výrobní odvětví v EU zaměstnává téměř 30 milionů lidí ve 2,1 milionu podniků. Výroba v evropských zemích je však pod značným tlakem, a to z důvodu rostoucí globální hospodářské soutěže, nízkonákladové výroby v rozvojových zemích a nedostatku surovin. Na změnu v tomto odvětví působí také nové potřeby trhu a společnosti, rychlý technologický pokrok a požadavky ohledně životního prostředí a udržitelnosti. EIT Manufacturing tomuto odvětví pomůže k větší konkurenceschopnosti, udržitelnosti a produktivitě.

Made by Europe vítěz výzvy EIT výroba – je konsorcium 50 partnerů ze 17 zemí, mezi něž patří Volvo, Tecnalia, Technická univerzita Vídeň, Komise CEA (francouzská Komise pro alternativní a atomovou energii), Siemens, Slovenská technická univerzita a Whirlpool Europe. George Chryssolouris z Univerzity Patras, která je hlavním partnerem pro koordinaci, řekl: „Jsme nadšeni, že jsme vyhráli. Naším cílem je posílit celosvětovou konkurenceschopnost a atraktivitu evropského výrobního odvětví podporou radikálních inovací a podnikatelského talentu.“

Aby EIT usnadnil zřizování společenství EIT výroba a EIT městská mobilita, poskytne každému z vítězných partnerství počáteční grant ve výši 4 miliony EUR, a zajistí tak, aby byla co nejdříve plně funkční. V rámci programu Horizont 2020 postupně roste stávající roční příspěvek, který EIT poskytuje svým inovačním společenstvím, aby po několika letech činnosti přesáhl výši 80 milionů EUR – pokud tedy dosáhnou předpokládaných výsledků. Mezitím se rovněž očekává, že inovační společenství EIT přilákají značné investice ze soukromých a veřejných zdrojů, čímž se znásobí investice provedené EIT a postupně budou nahrazeny v zájmu dosažení dlouhodobé finanční udržitelnosti.

EIT – realizace inovací

Základní informace o EIT: Budoucnost Evropy závisí na její schopnosti provádět inovace.

Co je Evropský inovační a technologický institut (EIT)?

EIT byl vytvořen v roce 2008, aby posílil schopnost Evropy provádět inovace. EIT je jedinečná iniciativa EU, jediná, která plně začleňuje obchod, vzdělávání a výzkum. Institut podporuje vytváření dynamických celoevropských partnerství mezi předními univerzitami, výzkumnými laboratořemi a podniky. Říká se jim inovační společenství a každé se zaměřuje na konkrétní celosvětový problém.

Další informace: EIT v kostce (infografika)

Jak byla společenství EIT městská mobilita a EIT výroba vybrána?

Vítězné týmy byly vybrány na základě soutěže, která byla zahájena v lednu 2018, přičemž důkladné hodnocení provedli externí experti a správní rada EIT. Rozhodujícím faktorem byl potenciál vytvářet inovace potřebné k řešení zásadních problémů dnešních společností.

Na jaké problémy se inovační společenství EIT zaměřují?

Prvních šest inovačních společenství se snaží zmírnit změnu klimatu a přizpůsobit se této změně (EIT Climate-KIC), urychlit digitální transformaci (EIT Digital), vytvářet udržitelné zdroje energie a zvyšovat dodávku energie z těchto zdrojů (EIT InnoEnergy), zajišťovat udržitelné a zdravější potraviny (EIT Potraviny), podporovat zdravější a delší život (EIT Zdraví) a hospodařit se surovinami na naší planetě účinným, bezpečným a udržitelným způsobem (EIT Suroviny). Spolu se svými hlavními partnery nabízejí širokou škálu inovativních a podnikatelských činností. Patří k nim vzdělávací kurzy, které kombinují technické a podnikatelské dovednosti, služby v oblasti zakládání a urychlování podniků a výzkumné projekty založené na inovacích.

Dne 5. prosince 2018 EIT vybral dvě nová inovační společenství v oblastech městské mobility a výroby s přidanou hodnotou. Další informace o dvou vítězných partnerstvích:


Příklady úspěchu společenství EIT

Další informace naleznete na adrese eit.europa.eu a na twitterovém účtu EIT: @EITeu http://email.prnewswire.com/wf/click?upn=7pXYN9UXijMIpxbYHNPIYqk952x-2BLRvJYHrifuJ4c7g76hM7mMHMlmc1IboxaX-2F1bqXRTmkiaEQhX7o2FMZhTHpYPcgaS-2FQProCjHu1gAO7hWJeVnad2sJQru4hCh1qS5to-2FGvkNS5NnvQ-2FX3QzwcYYoBZbRhhj-2B14N2VhA78PZgBDJxDSey-2FcMpedsONgtdqfndkRajKbFKeTZaKivgTyuhqC0KpADPCF9BYg7ptfs-3D_e8hfTn0-2BlfNpcMf2Ojbog2INcIWlVEsA5SfAto1z5eubeKZkZF4Oh1ZiNptSP-2FsMT8-2F-2BQ2fzU0grI3r8yXk1fmQEd9ZacCxNrNIYT8PfWaRo0kU5ci9JjIr4AIp-2FdLd-2BWxBowMiAf1guZqu-2FC5tb7P-2FYv-2FIoUtNJFo10hdNB05ONJEKo2yDnOyfSa984IEEJF-2B1xQxWFm1tq2vn-2FLbmDz8a2Kh8wojFXbZomL5um1RtpJS33jrwcXSC6UGFIG0tKqwo7mywJAnX5gekP-2BRdEO-2Bmx8O2BnP2qIq1HUPMEVOwJ6xIamP3KA8cM4f2ILr7K-2FLDl7AscMN3t27BS-2BlXo2g-3D-3D@EITManufactur http://email.prnewswire.com/wf/click?upn=7pXYN9UXijMIpxbYHNPIYqk952x-2BLRvJYHrifuJ4c7g76hM7mMHMlmc1IboxaX-2F1bqXRTmkiaEQhX7o2FMZhTHpYPcgaS-2FQProCjHu1gAO7hWJeVnad2sJQru4hCh1qS5to-2FGvkNS5NnvQ-2FX3QzwcYYoBZbRhhj-2B14N2VhA78PZgBDJxDSey-2FcMpedsONgtdrNX01fYYB-2Fe6BE-2FA1htl7kG6EEHCHSN3GgleGpSspnA-3D_e8hfTn0-2BlfNpcMf2Ojbog2INcIWlVEsA5SfAto1z5eubeKZkZF4Oh1ZiNptSP-2FsMT8-2F-2BQ2fzU0grI3r8yXk1fmQEd9ZacCxNrNIYT8PfWaRo0kU5ci9JjIr4AIp-2FdLd-2BWxBowMiAf1guZqu-2FC5tb7P-2FYv-2FIoUtNJFo10hdNB05NtdOk-2FblxQkLcHh6iiduCDCP7Rwwt2MzHeIf3R0YoR73fpjsQhNRtLGdIffvzc-2B8GcOGam9mabv69QsTQqGm0545ii0I8WGQuYbD-2FXycu2DysWjBa9DD9LnIQF7t5mLpC1HheVmVSiSHBHUhB-2FB3lDh65CuoQDRNmyc6w-2F98zzeQ-3D-3D@EITUrbanMob

#EITCommunity   #EUinnovation


 
Digitální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Katalog  
  •   Kalendář událostí  
  •   Video  

Katalog

REM-Technik s. r. o.
REM-Technik s. r. o.
Klíny 35
615 00 Brno
tel. 548140000

Schneider Electric CZ,s.r.o.
Schneider Electric CZ,s.r.o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. +420 281 088 111

Loxone, s.r.o.
Loxone, s.r.o.
U Staré trati 1775/3
370 11 České Budějovice
tel. +420 380 429 000

YATUN, s.r.o.
YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75
10000 Praha
tel. 222364491

Insight Home, a.s.
Insight Home, a.s.
Antala Staška 30/1565
14000 Praha 4
tel. +420 603 52 50 50

všechny články

Kalendář událostí

Technology Days 2019
2019-06-17 - 2019-06-20
Místo: Výstavní a společenské centrum IDEON, Pardubice
Moderní technologie v potravinářství
2019-09-24 - 2019-09-24
Místo: Brno
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-25 - 2019-09-25
Místo: Brno
Mezinárodní strojírenský veletrh 2019
2019-10-07 - 2019-10-11
Místo: Výstaviště Brno
MSV TOUR 2019
2019-10-07 - 2019-10-10
Místo: MSV, Brno

VideoProměna staré textilky v Kanadě na výkladní skříň energetické účinnosti

Proměnit starou opuštěnou textilku v Montrealu na jednu z nejmodernějších staveb světa s vysokou energetickou účinností. To byl společný cíl globálního specialisty na řízení energie Schneider...

všechny video
Reklama


Anketa

Která z následujícího oblastí je nejblíže Vaší oblasti zájmu?

automatizace
elektroinstalace
mechanika
vodoinstalace
bezpečnost a monitorování
správa a řízení
zelené budovy

O nás   |   Reklama   |   Mapa stánek   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI