Inteligentní budovy ve světě:
Print

BEMS: systémy na úsporu energií v inteligentních budovách

-- Pondělí, 17 prosinec 2012

Úspor energií lze v inteligentních budovách dosáhnout mnoha různými způsoby, např. monitoringem a řízením osvětlení, větrání či elektronických systémů. K zefektivnění celého procesu slouží tzv. BEMS – Building Energy Management Systems. Jak BEMS funguje a k čemu všemu jej lze využívat?

Budovy, a komerční a průmyslové budovy obzvlášť, patří k velkým odběratelům energie. V globálním měřítku je proto třeba přihlížet k jejich potenciálním úsporám a hledat nové možnosti pro úspory energií, k čemuž nepochybně přispívá řada nových technologií aplikovaných v tzv. inteligentních budovách. Jedním z hlavních mechanismů pro snižování energetické náročnosti je BEMS – systém na úsporu energií. Podívejme se proto blíže, co to BEMS je a jak se používá.

Co je BEMS

BEMS je počítačový řídicí systém, který automaticky monitoruje a kontroluje celou řadu provozních zařízení v budovách, včetně klimatizace,větrání, vytápění, osvětlení a dalších „spotřebitelů“ energie. Některé systémy dokážou zajistit také efektivní hospodaření v oblasti spotřeby plynu a vody. Instalovaný systém se skládá z hardwaru a softwaru, obvykle je nastaven hierarchicky (ale může být i proprietární) a může používat protokoly jako například C-Bus, Profi bus, případně může být integrován pomocí internetových protokolů a otevřených standardů, jako jsou DeviceNet, SOAP, XML, BACnet, LonWorks a Modbus.

Jak BEMS funguje

V praxi BEMS v první řadě řídí vnitřní prostředí v budově s ohledem na úspory energií, a to zejména pomocí řízení teploty, tedy ovládáním vytápění a chlazení k dosažení požadované teploty v místnostech, ale s minimálními tepelnými ztrátami. Kvůli ovládání vnitřního prostředí v budově může být systém spojený s kontrolou přístupu do budovy (například prostřednictvím turniketů nebo přístupových dveří s ověřováním oprávnění vstupovat) nebo s jinými bezpečnostními systémy (jako jsou například pohybové detektory nebo uzavřený televizní okruh – CCTV). V některých případech jsou na systém napojeny také výtahy nebo elektronická požární signalizace – dojde-li k detekci požáru, systém může vypnout tlumiče v systému větrání, aby zastavil šíření kouře, a automaticky pošle všechny výtahy do přízemí, kde je zaparkuje, aby je lidé při požáru nemohli použít a neohrozili tak své zdraví a životy. Dále BEMS řídí systém osvětlení, které může zapínat, vypínat, nebo postupně stmívat buď v závislosti na denní době, nebo podle nastavení senzorů a časovačů – například pokud snímač vyšle signál o pohybu v místnosti, světla se automaticky rozsvítí. Popřípadě může být mimo budovu umístěna fotobuňka, která snímá světelné podmínky zvenčí, a systém podle ní upravuje osvětlení v kancelářích a na parkovišti.

Výhody BEMS

S použitím BEMS je spojeno několik důležitých výhod jak pro uživatele, tak pro majitele budov:

• Poskytuje energetickou analýzu, řízení a kontrolu informací.

• Účinně monitoruje a zaměřuje spotřebu energie a tím minimalizuje plýtvání energií, což může mít významný dopad na pravidelné výdaje za energie.

• Umožňuje, aby se různá zařízení (klimatizace, osvětlení atd.) zapínala a vypínala automaticky.

• Dovoluje provozovateli dělat v případě potřeby změny v automatizačních systémech budovy. • Optimalizuje vytápění v budově.

• Šetří čas a peníze při údržbě budovy.

• Přispívá k vyššímu komfortu a pohodlí v budově (například předchází špatné kvalitě ovzduší při nedostatečném větrání).

• Umožňuje sledování stavu zařízení a podmínek okolního prostředí. • Je zde možnost centrálního nebo dálkového ovládání a monitorování budovy.

• Lze včas detekovat případné problémy.

• Budova je v provozu na maximální úrovni efektivity a výkonnosti. 

Co vše může BEMS zahrnovat:

• systém napájení budovy

• osvětlovací systém

• elektrický řídicí systém

• systém vytápění, větrání a klimatizace

• bezpečnostní a sledovací systém

• přístupový systém (např. na základě magnetických karet)

• systém požárního poplachu

• správu senzorů alarmu

• ovládání výtahů

• zabezpečovací zařízení, CCTV

• topné kabely

• domovní instalace

• ostatní inženýrské systémy

S příchodem systémů inteligentních sítí Smart Grid pak BEMS může pomoci fi rmám lépe řídit jejich poptávku po elektrické energii. V závislosti na měnící se ceně elektřiny BEMS dále může naprogramovat systém tak, aby zapínal a vypínal zatížení sítě, aniž by to omezilo bezpečnost, pohodlí a produktivitu uživatelů inteligentních budov.  informačních zdrojů. Obvykle měří změny teploty a vlhkosti v budově a její momentální obsazenosti, aby vypočítal aktuální spotřebu energie. Mnoho systémů řízení energie také měří kvalitu ovzduší a množství oxidu uhličitého ve vzduchu, aby tak zabezpečily zdravé vnitřní prostředí. Na základě těchto informací mohou programy doporučit konkrétní techniky s cílem maximalizovat uživatelský komfort a zároveň minimalizovat spotřebu energie. BEMS také současně monitoruje případné provozní poruchy a dohlíží na běžnou údržbu.

Investice do BEMS budou růst

Podle prognózy společnosti Pike Research, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá, se do BEMS bude do roku 2016 jen ve Spojených státech investovat 10 miliard dolarů, což znamená meziroční tempo růstu 17,4 %. Komerční a obytné budovy jsou totiž v USA největšími odběrateli elektřiny – spotřebovávají téměř dvě třetiny z celkového množství dodané elektrické energie. Jak vlastníci budov, tak manažeři ze správy budov proto hledají způsoby, jak snížit náklady na energie, takže technologie inteligentních budov s automatizací a kontrolou, s vysokou účinností použitých systémů a zařízení a rozšiřující se nabídkou služeb pro hospodaření s energií zde mají zelenou. Tato vylepšení jsou sjednocena právě v BEMS, systému založeném na holistickém přístupu k optimalizaci využití spotřeby energie v budovách. „Pokud jde o využívání energie, komerční budovy jsou stále inteligentnější,“ uvedl analytik Jevan Fox. „Tato inteligence, která zahrnuje vše – od senzorových sítí po předvídání algoritmů pro nabídky a poptávky až po vysoce účinné HVAC systémy – bude vyžadovat vyšší úroveň kontroly a koordinace, než mohou poskytnout dosavadní systémy typu BMS.

Přínosy BEMS vytvoří rostoucí tržní příležitosti pro řadu průmyslových hráčů, od tradičních společností dodávajících stavební systémy a fi rem poskytujících energetické služby až po rozšíření vlivu IT prodejců na zařízení a řízení budov.“ Fox dále dodává, že tato konvergence podle jeho přinese názoru novou éru inovací ve stavebnictví – zejména v tom, jak je energie řízena a spotřebovávána, počínaje velkými komerčními budovami, což nakonec může ovlivnit i sektor středních a menších budov. BEMS totiž zahrnuje software s kontrolními, měřicími a monitorujícími mechanismy, a také nastavení pro energetické služby, jako je například reakce na poptávku (demand response – DR) související s připojením objektů do inteligentních sítí Smart Grid. BEMS – rozumné hospodaření s energií Techniky pro úspory energií v inteligentních budovách, mezi které BEMS nepochybně patří, podléhají mezinárodnímu kódu pro rozumné hospodaření s energií (IECC – International Energy Conservation Code). IECC stanoví kódy a normy, které se často využívají při vývoji stavebních norem z hlediska spotřeby energie budov a jejich dalšího monitorování na místní úrovni. V širším pojetí pak lze říci, že principy monitorování a kontrolování spotřeby energie v budovách mohou v globálním měřítku přispět ke snižování dopadů na životní prostředí a k ochraně Země a její atmosféry.

Příležitost pro nové technologie

Pod pojem BEMS lze tedy shrnout různé hardwarové, softwarové a servisní nástroje pro inteligentní monitorování, management a kontrolu využívání energie v budovách. Trh s těmito nástroji se rychle vyvíjí a zažívá doslova inovační boom. Společně s narůstající automatizací a zaváděním kontrolních systémů budov roste také množství dat, která jsou k dispozici pro vyhodnocování jejich provozních nákladů a energetické náročnosti.

Tato data jsou následně výzvou a významnou příležitostí pro nové společnosti a nové technologie. Zavedené metody analýzy energetické náročnosti budov mohou být doplňovány malými, ale sofi stikovanými start-upy, což následně motivuje řadu velkých, na trhu zavedených hráčů, aby přicházeli s inovacemi – zejména ve způsobu, jakým svým klientům poskytují výrobky a služby.

Objevují se tak novinky jako například energetické kiosky, online komunity či kontinuální optimalizace. Na závěr dodejme, že podle výzkumu společnosti Pike Research dojde v tomto tržním odvětví v letech 2011 až 2020 k celkovému růstu tržeb. Provozování BEMS v budovách Systémy energetické kontroly budov jsou zpravidla provozovány správou budov nebo personálem údržby. Zodpovědní pracovníci musí být v ovládání systému dobře vyškoleni tak, aby dokázali odpovídajícím způsobem naložit s výstupy softwaru a vygenerovanými daty. Tito odborníci jsou často proškoleni jak na správu a řízení budov, tak na možnosti úspor energií v budovách. Software, který řídí hospodaření s energií v budově, může shromažďovat data z různých

Autor: Michaela Vinšová

 
Digitální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Katalog  
  •   Kalendář událostí  
  •   Video  

Katalog

Schneider Electric CZ,s.r.o.
Schneider Electric CZ,s.r.o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. +420 281 088 111

REM-Technik s. r. o.
REM-Technik s. r. o.
Klíny 35
615 00 Brno
tel. 548140000

Loxone, s.r.o.
Loxone, s.r.o.
U Staré trati 1775/3
370 11 České Budějovice
tel. +420 380 429 000

YATUN, s.r.o.
YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75
10000 Praha
tel. 222364491

Insight Home, a.s.
Insight Home, a.s.
Antala Staška 30/1565
14000 Praha 4
tel. +420 603 52 50 50

všechny články

Kalendář událostí

VideoProměna staré textilky v Kanadě na výkladní skříň energetické účinnosti

Proměnit starou opuštěnou textilku v Montrealu na jednu z nejmodernějších staveb světa s vysokou energetickou účinností. To byl společný cíl globálního specialisty na řízení energie Schneider...

všechny video
Reklama


Anketa

Která z následujícího oblastí je nejblíže Vaší oblasti zájmu?

automatizace
elektroinstalace
mechanika
vodoinstalace
bezpečnost a monitorování
správa a řízení
zelené budovy

O nás   |   Reklama   |   Mapa stánek   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   
Copyright © 2007-2021 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI